Första sidan :: Läsåret 2019-2020 :: Stödundervisning

Stödundervisning

 
Vid behov får eleverna tilläggsundervisning av lärare tex. efter sjukdom eller i övrigt om det uppstår problem. Stödundervisning ges inte p g a annan frånvaro som t ex resor.

Vårdnadshavarna ordnar skjutsen för barnet till stödundervisningstillfället.