Personal 2017-2018: 

E-post: fornamn.efternamn@lapinjarvi.fi 

* = fornamn.efternamn@loviisa.fi

*)=fornamn.efternamn@edu.loviisa.fi


Bergman Rasmus                              klasslärare åk 3-4                                      044-773 2468   

Nylund Margita                                  förskollärare                                               044-737 7767

Ståhls Emilia                                    speciallärare                                                044-720 8691

Koivula Ann-Mari                               viceföreståndare, klasslärare åk 1-2          044-720 8696                               

Kähärä Peter                                      klasslärare åk 5-6, skolombud                  044-755 5893

Lindström Jenni                                föreståndare, klasslärare åk 3-4                 044-720 8671

 

Nordin-Sjögård Pamela                  skolgångshandledare, morgon- och eftisverksamhet

Petrell Lenita                                   skolgångshandledare, eftisverksamhet

Tähtinen Anette                               skolgångshandledare, morgon- och eftisverksamhet

Amberg Marina                               skolgångshandledare i förskolan

Eftis                                                                                                                          044-720 8695

 

Berlin Barbro                                        skolmormor

 

Bäcklund-Salmi Barbi                           kokare                                                           050-543 0402

Jenni Valkama *                                   skolkurator                                                     0440-555 343

Peter Sundsten *                                 skolpsykolog                                                  040-480 8378

Susanne Weppling *                            skolhälsovårdare                                           044-505 1730