SKOLHÄLSOVÅRDEN

Kapellby skolas elevvårdsplan

Ingripande i skolfrånvaro inom den grundläggande utbildningen  (23.10.2019)

Grundtrygghetscentralen i Lovisa ansvarar för elevernas hälsovård.

Skolhälsovårdaren Susanne Weppling är anträffbar per tel. 044-505 1730 , susanne.weppling@loviisa.fi eller via wilma.

 

Skolhälsovårdaren besöker skolan i regel varannan vecka (torsdagar jämn vecka) och kallar eleverna årligen till en hälsogranskning. Eleverna i årskurs 1 och 5 blir dessutom kallade till skolläkarens mottagning.

Hälsogranskningarna sker under skoltid. Föräldrarna är välkomna att delta i granskningarna.

 

 

Skoltandläkaren tel. 505 1567 (kl. 8.00 - 9.00)

 

Skolpsykolog: Peter Sundsten   040-480 8378     peter.sundsten@loviisa.fi

Skolkurator: Jenny Valkama           0440-555 343       jenny.valkama@loviisa.fi

 

Handlingsplan för elevhandledning