Första sidan :: Läsåret 2018-2019 :: Specialundervisning

Specialundervisning

Skolans speciallärare ger specialundervisning åt eleverna. Specialundervisningen utgår från den enskilda elevens behov. Specialundervisningens mål är att stöda elevens personliga utveckling och att förstärka elevens självkänsla, så att eleven, trots sina svårigheter, kan nå grundskolans mål.

Specialundervisningen handhas av speciallärare Susanna Lönnqvist  044-720 8691