Första sidan :: Läsåret 2018-2019 :: Morgon- och eftermiddagsvård

Morgon- och eftermiddagsvård

Morgon- och eftermiddagsvården för förskolbarnen ordnas i Trolldalens daghem och för skolbarnen i Kapellby skola.

Ansvarsperson: Jenni Lindström, föreståndare för Kapellby skola   (tj.ledig 1.8.2018-31.1.2019)

                          Ann-Mari Koivula, t f föreståndare för Kapellby skola 1.8.2018-31.1.2019

Telefonnummer till eftisledarna: 044-720 8695

 

Utbildningsstyrelsen: http://www.oph.fi/utbildning_och_examina/morgon-_och_eftermiddagsverksamhet