Första sidan :: Hem och Skola

Kapellby Hem och Skola rf.

 

Föreningens syfte är att företräda föräldraopinionen, att verka för elevernas välmående i skolan och att arbeta för samarbete mellan hem och skola vid Kapellby skola.

För att uppnå sitt syfte samarbetar föreningen med skolans ledning, skolans lärare och skolans upprätthållare. Föreningen informerar föräldrar om aktualiteter, ordnar träffar, kurser, seminarier, utflykter och studiebesök och annat som stärker ett gott samarbete mellan hemmet och skolan

Föreningen erhåller medel för sin verksamhet genom medlemsavgifter, genom att ansöka om stipendier och genom att ordna basarer, lotterier, fester och penninginsamlingar.

Ta gärna kontakt!

              

Carina Lund, ordförande
040-5091460

carina.lund@lundfoto.com

Styrelsen 2016-2017

Medlemmar: 

Anne Hildén, Elin Lindroos, Johanna Lindström, Annika Peisa och Marit Strömberg. 

Lärarrepresentant: Emilia Ståhls