Första sidan :: Grönflagg

 

 Grön Flagg                                                                       

Grön Flagg -projektet påbörjades i skolan i januari 2006 och det första skedet avslutades i maj 2007, då skolan beviljades det första Grön Flagg -certifikatet. Arbetsrutinerna som införts under senaste läsår fortsätter som vardagsrutiner i skolan. I maj 2008 tilldelades skolan det andra Grön Flagg-certifikatet och i maj 2009 beviljades det tredje certifikatet och samtidigt certifikatet för hållbar Grön Flagg.  

Grön Flagg är en del av det internationella Eco Schools -programmet. I Finland upprätthålls programmet av Sällskapet för miljöfostran r.f. medan Natur och Miljö r.f. utgör administratör i Svenskfinland.

I Kapellby skola har vi nu genomfört 6 teman:

1.      "Minska avfall"

2.      Närmiljö: "MOM - miljön omkring mig"

3.      Vatten: "Årets skörd - nederbörd"

4.      Energi

5.      Hållbar konsumtion

6.      Sunt liv

 

Under dessa fem teman, som skolan genomfört, har vi gjort stora framsteg angående miljövänlighet. Då det första temat startade våren 2006 fanns ingen sortering av avfall på skolan. Både personal, elever och föräldrar ha under hela projektets gång varit positivt inställda till skolans mål att bli mer ekologiska. Det har funnits "en röd tråd" under läsåret och ett mål som alla jobbat för. Grön Flagg-verksamheten har bundit samman elever och personal på ett positivt sätt.

Till en början krävde projektet extra jobb för personalen, men då rutinerna är inkörda är dessa en del av vardagen i skolan. Det krävde också till en början en hel de jobb att få rätta kärl för sortering på skolgården och att få dem tömda tillräckligt ofta. Här behövdes hjälp från kommunens sida.

Samarbetspartnerna har under projektets gång ställt sig mycket positiva till det miljöfostringsarbete som skolan gör. Det har varit lätt att få samarbetspartners att ställa opp.

Trots att arbete för miljön ibland känns svår att bemästra, har miljöteamet ändå konstaterat att det är viktigt att miljöfostringsarbetet börjas i så tidig ålder som möjligt.