Första sidan :: Bilder från 2009-2010

SKOGSDAG I HINDERSBY 28.4.10

            

BESÖK TILL FLISVÄRMECENTRALEN 23.4.10

            

OS-temavecka 13.2.-19.2.10 

                               

Invigning på Korsmalm 13.2.10

       

"Curling" på skolgården 15.2.10

       

Fastlagstisdag 16.2.10

         

Slalomövning med Jan Sinisalo 17.2.10

        

Avslutning på OS-veckan 19.2.10 med "shorttrack"

        

KLIMATDAGEN 2.3.10