Första sidan :: Bilder från 2008 - 2009

 

           

           

Utfärd till Gammals ladugård och Robbes trädgård i Lindkoski den 16.4.09.

        

"Skidkul" 11.3.09

               

Skidtävling 10.3.09 på Korsmalm

              

Runebergsfest på skolan 5.2.09 

               

Lucia 2008 med följe 

                        

Besök till vattenreningsverket 9.12.08

 

                         

Halloweendisco 30.10.08

 

                             

Lappträsk skolornas gemensamma idrottsdag genomfördes på sportplanen i Marieberg den 13.9.08 i soligt väder. Som prisutdelare fungerade Lasse Virén. 

 

         

Åk 2 gjorde en svamputgärd den 3.9.08.

 

                      

Skolbarnen bekantade sig med olika grönsaker och frukter 4.9.08

           

På föräldramötet den 4.9.08 berättade Solveig Backström från Finlands svenska Marthaförbund r.f. om sunda matvanor för ungdomar.